Längd på utbildningen: minst 3 timmar
Giltighetstid på utbildningen: 5 år
Kostnad: 399:- Ord.499:- Priset inkl. studiematerial
Medtag: Giltig legitimation
RISKETTAN (DEL 1)


Riskettan är den första delen av två i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort – gäller endast blivande körkortstagare. Del 1 är en teoretisk utbildning som behandlar bl.a. riskerna med alkohol, droger och trötthet i samband med bilkörning. Under utbildningen kommer du som elev att få delta i diskussioner samt ta ställning i olika frågor.


 Riskutbildningen hålls i våra fräsha och nya lokaler i Rönninge samt Järna